Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výstava v CVTI SR: Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes 

 
Plagát z výstavy Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes 

V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v dňoch od 6. 6. do 9. 9. 2012 koná výstava pod názvom Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes. Výstavu usporiadalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) pri CVTI SR v spolupráci s odbornými garantmi a zberateľmi, v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre transfer technológií Slovenskej republiky (NITT SK). 

Slávnostného otvorenia výstavy dňa 6. júna 2012 o 17.00 hod. sa zúčastnili: RNDr. Marta Cimbáková, generálna riaditeľka sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ing. Ľubomír Bilský, vedúci kancelárie riaditeľa CVTI SR, Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie, Ing. Štefan Holakovský, patentový zástupca a vynálezca, PaedDr. Miroslav Horník, zberateľ rádiotelekomunikačnej techniky a šíriteľ Murgašovho odkazu, Dr. Jozef Vranka, autor životopisnej publikácie o Jozefovi Murgašovi, pán Ladislav Surovčík, starosta Tajova, rodnej obce Jozefa Murgaša, pán Jozef Petrík, farár z obce Tajov, zástupcovia Literárneho a hudobného múzea Štátnej  vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, zástupcova Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici a ďalší.  

Zľava Ladislav Surovčík, RNDr. Marta Cimbáková, Ing. Ján Šebo, Ing. Štefan Holakovský, sprava Mgr. Andrea Putalová  

Z otvorenia výstavy v CVTI SR 6. 6. 2012

 Otvorenie výstavy moderovala PhDr. Zuzana Hajdu     

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu z Oddelenia propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR. Po privítaní hostí tlmočila pozdravy a poďakovanie organizátorom výstavy od prof. Blanky Kolibjarovej, vnučky brata Jozefa Murgaša, ktorá vyše 40 rokov pôsobila na Slovenskej vysokej škole technickej, kde 17 rokov viedla katedru matematiky.  a po celý svoj život odovzdáva cenné informácie z rodinného archívu o Jozefovi Murgašovi.

Moderátorka ďalej tlmočila pozdrav a poďakovanie od prof. Ivana Baroňáka, riaditeľa Ústavu telekomunikácií na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a od pána Vladimíra Murína, predsedu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, ktorá každý rok pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácii spolu s ministerstvom dopravy a spojov odovzdáva cenu Jozefa MURGAŠA študentom za úspešné práce v oblasti telekomunikácií.

 Z otvorenia výstavy Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes

 Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj Dr. Jozef Vranka (prvý sprava)

Cieľom výstavy je predstaviť vývoj komunikačných technológií, napríklad drôtového telefónu, rádia, telegrafu, ako aj bezdrôtovú mobilnú komunikáciu. Výstava stavia na odkaze slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej komunikácie Jozefa Murgaša (1864 – 1929), ktorého patenty v spomínanej oblasti získali uznanie v rámci celého sveta. Súčasťou výstavy je aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a jeho úspešných vynálezoch.

Ing. Ján Šebo vo svojom príhovore, okrem iného, povedal, že Jozef Murgaš bol multifunkčný človek, veľmi nadaný, múdry, vzdelaný a srdcom veľmi citlivý, ktorého dielo nemôže zostať nepovšimnuté pre všetky naše generácie. Bol to rodák z Tajova, umelec, maliar, rímsko-katolícky kňaz, politik, podporovateľ slovenskej komunity v Pensylvánii a významný predchodca bezdrôtovej a mobilnej komunikácie. Murgašovo dielo je vlastne všade okolo nás. Ani si nevieme predstaviť krok bez mobilných telefónov, niektorých multifunkčných smartphonov či tabletov alebo bez znení melódií z rozhlasového a televízneho vysielania. Väčšina z nás ani netuší, že kdesi pri kolíske prenosov tejto všade prítomnej technológie, pri prvom schodíku rebríka tejto komunikácie stál práve Jozef Murgaš.

Najznámejší patent Jozefa Murgaša z 10. mája roku 1904 je spôsob prenosu správ, kde bodky a čiarky Morzeovej abecedy nahradil rozdielnou dĺžkou dvoch rôznych tónov. Tým dokázal podstatne skrátiť dĺžku jednotlivých znakov. Druhý patent bol významný v tom, že umožňoval bezdrôtový prenos takto vzniknutých správ nad zemským povrchom. Bolo to zariadenie na prenos správ prostredníctvom systému tónov. Rozdielnu výšku tónov generoval cez prerušovače a kľúčovanie robil pomocou páky, ktorú vychyľoval zo strednej polohy na jednu alebo druhú stranu. Pre úspešný bezdrôtový prenos musel MURGAŠ vytvoriť zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn s vysokou frekvenciou. Tým zabezpečil analógový bezdrôtový prenos a modulované vytvorenie signálu tónovou moduláciou, ktorý prostredníctvom elektromagnetických vĺn a vysielacej, prijímacej antény preniesol na vzdialenosť 30 kilometrov.  

    Ing. Ján Šebo počas príhovoru na otvorení výstavy     

Exponáty na výstave Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes     Z výstavy Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes

Pri spomienke na Jozefa Murgaša by sme nemali zabúdať na mená dôležitých propagátorov jeho života a diela, medzi ktorých patril Jozef Šebo, učiteľ a dlhoročný lektor pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že dnes máme cenné dokumenty o diele Jozefa Murgaša, z ktorých čerpáme dodnes. Ďalej je potrebné spomenúť pána Ľudovíta Tuptu, polyhistora diela Jozefa Murgaša a spisovateľa Jozefa Vranku, ktorý napísal o ňom knihu Z doliny prerástol hory. Poďakoval sa aj organizátorom z CVTI SR za príkladnú prípravu a starostlivosť, ktorú venovali tejto akcii a atraktívne priblížili význam diela Jozefa Murgaša širokej verejnosti.

Ing. Štefan HOLAKOVSKÝ, vynálezca, pôvodca 30-tich patentov, zakladajúci člen časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré vydáva Úrad priemyselného vlastníctva v SR, kde publikuje svoje články o tvorbe a produktoch tvorivého myslenia. Je to vášnivý zberateľ rádio telekomunikačnej techniky, vo svojej vlastnej zbierke má tisíc kusov a na výstavu v CVTI SR zapožičal 30 kusov exponátov.   

V úvode vystúpenia hovoril o spomienke zo svojej mladosti. Pred viac ako polstoročím si vyrábal kryštalky a so slúchadlami na ušiach po nociach, keď bol najlepší príjem, počúval neznáme hlasy, v neznámych rečiach. Otváral sa mu nekonečný svet informácií. Niekedy aj takých, o ktorých vtedy nemohol hovoriť. Boli 50. roky a počúval aj také stanice, ktoré rozprávali to, čo sa v škole nesmelo rozprávať. Ani o nejakých 10 rokov neskôr sa s vlastnoručne vyrobeným tranzistorovým prijímačom nedozvedel skoro nič o našom slávnom rodákovi Jozefovi Murgašovi, ktorý mal mimoriadny význam preto, aby sme mohli prakticky okamžite prijímať informácie z celého sveta. Aj keď sníval o všeličom, pred pár desaťročiami mu ani nenapadlo, že keď si sadne k počítaču a nechá vyhľadať meno Jozef Murgaš, čo urobil asi hodinu predtým ako išiel na otvorenie výstavy, počítač mu po štvrtine sekundy oznámil, že našiel približne 35-tisíc výsledkov. Apeloval, aby sme boli hrdí na to, že Slovensko má takýchto velikánov. Ako vynálezca a patentový zástupca požiadal kompetentných, aby sa pokúsili vytvoriť také podmienky, aby súčasní vedci, vynálezcovia, umelci nemuzeli zostávať v cudzine.                                     

       Ing. Štefan Holakovský počas príhovoru na otvorení výstavy

  Dr. Jozef Vranka počas príhovoru na otvorení výstavy  

Dr. Jozef Vranka, autor životopisnej publikácie o Jozefovi Murgašovi, hovoril najmä o tom, ako sa dostal k napísaniu knihy Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca..., ktorá vyšla vo Vydavateľstve ARIMES v r. 2004. Jozef Vranka zbieral materiály ku knihe od r. 1960. Na prvom pomaturitnom stretnutí (zmaturoval na elektrotechnickej priemyslovke), hovorili o tom, čo ich baví. V tom čase bol redaktorom v rozhlase. Slovenčinárka prof. Mária Raková, ktorá vyzdvihla jeho dobré slohy a vedela, že technikom nebude, mu dala „za domácu úlohu“ venovať sa Jozefovi Murgašovi, lebo ona je už stará a do Ameriky sa už nedostane. Do Ameriky sa nedostal ani on. Zbierať cenné informácie a dokumenty pri tvorbe knižnej publikácie mu veľmi pomohol pán Jozef Šebo (otec Ing. Jána Šeba), vášnivý zberateľ. Podarilo sa mu zohnať aj knižku od jedného amerického Slováka, v ktorej je zoznam patentov schválených v Amerike v r. 1892 – 1926, kde je evidentné Murgašovo prvenstvo. 

Jozef Murgaš bol aj jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej ligy v Amerike, predseda vojnovej Slovenskej národnej rady v Amerike. Na jeho námet vznikla miliardová zbierka, do ktorej ako prvý prispel sumou 5-tisíc dolárov. Zbierka, ktorá bola určená pre Slovákov, aby pomáhali študujúcej mládeži, avšak na Slovensko sa nedostala (bola odovzdaná Masarykovi). Murgašov podpis je aj pod Pittsburskou dohodou. Nášmu rodákovi dovedna uznali 13 patentov, 12 v rádiotechnike a jeden naviják na rybársky prút. V USA ho prijali za člena Amerického inštitútu technických inžinierov. V r. 1925 ho prezident USA vymenoval za predsedu prvej komisie rádiokomunikácie Spojených štátov amerických. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov túto funkciu nemohol prijať. Jozef Murgaš doteraz nedostal žiadne vyznamenanie.

Účastníkov slávnostného otvorenia výstavy pozdravil aj starosta obce Tajov Ladislav SurovčíkV Tajove sa nachádza Pamätná izba Jozefa Murgaša, ktorá je umiestnená v pamätnom dome národovca Jozefa Gregora Tajovského. Tento pamätný dom je v správe Literárneho a historického múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá na výstavu zapožičala dva modely Murgašových patentov.

Pán Ladislav Surovčík aj v mene Tajovčanov vyzdvihol aktivity Jána Šebu, ktorý sa zaslúžil o zozbieranie veci umiestnených v Tajovskom dome, vrátane dvoch patentov umiestnených na tejto výstave. Poďakoval sa Centru vedecko-technických informácií SR a zriaďovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, že sa v Bratislave takáto výstava zorganizovala. Zároveň prítomných pozval do Tajova, aby si prišli pozrieť celú expozíciu. 

Viac informácií o Pamätnej izbe Jozefa Murgaša v obci Tajov, ktorá sa nachádza v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského, nájdete na http://www.obectajov.sk/pamatny-dom-tajovskeho/.

Pamätný dom je súčasťou Literárneho a hudobného múzea ŠVK Banská Bystrica

                                                                                                                      

       Ladislav Surovčík počas vystúpenia na otvorení výstavy 

Mgr. Jozef Petrík, farár v Tajove, sa pred niekoľkými týždňami vrátil z cesty v Spojených štátoch amerických,  kde zbieral cenné informácie k dokumentovaniu pôsobenia Jozefa Murgaša v USA. Vo svojom vystúpení okrem iného povedal, že mal to šťastie byť už dvakrát v Amerike, priamo v pôsobisku Jozefa Murgaša.

Jozef Murgaš sa roku 1896 usadil v USA v slovenskej osade Wilkes - Barre, v štáte Pensylvánia, asi 200 km západne od New Yorku. V roku 1908 tam vybudoval slovenskú farnosť, krásny tehlový kostol pre 400 ľudí na sedenie, vedľa neho murovanú 3-poschodovú školu pre 500 žiakov, faru, kláštor a pekný park. V súčasnosti je už kostol zatvorený, pretože farnosť bola zrušená a pričlenená k poľskej farnosti. Na tej istej ulici je 5 kostolov. V roku 1910 v Amerike žilo asi 600-tisíc Slovákov. Dnes má slovenská časť Wilkes - Berry asi 40 tisíc obyvateľov, vtedy ich tam bolo takmer 80 tisíc. 

Jozef Murgaš bol v Amerike populárny. Mgr. Jozef Petrík apeloval, aby sme sa na Slovensku snažili urobiť všetko preto, aby bolo čo najviac takýchto výstav, aby bol Jozef Murgaš v učebných osnovách, aby sme mu postavili pamätníky, pomenovali po ňom ulice, školy atď. 

      Mgr. Jozef Petrík počas príhovoru na otvorení výstavy

PaedDr. Miroslav Horník počas príhovoru na otvorení výstavy 

PaedDr. Miroslav Horník, zberateľ rádiotelekomunikačnej techniky, nadšenec a šíriteľ odkazu Jozefa Murgaša, vo svojom vystúpení popísal animačný program na výstave, a to nadviazanie rádioamatérskeho spojenia. Okrem iného povedal, že Jozef Murgaš bol tiež rádioamatér a jeho systém použitia dvoch tónov prežil do súčasnej doby. Pripomenul, že v Bratislave je Rádioklub Jozefa Murgaša a táto výstava dáva impulz k tomu, aby bola jeho činnosť obnovená. (Rádioklub má značku OM3KJF.)

Na výstave prezentuje 6 vlastných modelov. Jedným z nich je aj model anténovej veže (na obr. vpravo), ktorej originál postavila pre pokusy Jozefa Murgaša spol. Universal Aether Telegraph Company vo Wilkes Barre v r. 1905. Vlastníkom tohto modelu je Fórum pre komunikačné technológie. 

    Autorom modelu anténovej veže je PaedDr. Miroslav Horník

Účastníci otvorenia výstavy v CVTI SR. Vľavo Mgr. Patrícia Stanová z NCP VaT, poverená organizačnou prípravou výstavy  

 Účastníci otvorenia výstavy v CVTI SR

Moderátorka v závere poďakovala všetkým, ktorí prispeli exponátmi na výstavu, ako aj hosťom za účasť. Zároveň prítomných pozvala na Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša, ktoré sa uskutoční dňa 20. 6. 2012 od 17.00 hod. v konferenčnej sále CVTI SR. Na podujatí vystúpia: Dr. Jozef Vranka, Ing. Ján Šebo, PaedDr. Miroslav Horník a Ing. Štefan Holakovský.   

Výstava Jozef MURGAŠ – Komunikácia včera a dnes nadväzuje na minuloročnú výstavu venovanú Aurelovi Stodolovi. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR chce takýmto spôsobom postupne predstavovať slovenských velikánov vedy a techniky. Výstava venovaná vedcovi a vynálezcovi Jozefovi Murgašovi je prístupná verejnosti do 9. septembra 2012 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v pondelok až piatok v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Súčasťou výstavy je premietanie krátkeho filmu Vynálezca z Tajova, ktorý zapožičal Rozhlas a televízia Slovenska.

Spracovala a foto: PhDr. Marta Bartošovičová

Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR