Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 

 

 Aktuality výskumu a vývoja

8. 1. 2018
Zoznam organizácií, ktorým bolo udelené povolenie v zmysle Metodického usmernenia č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
12. 2. 2018
Séria verejných konzultácií Európskej komisie. Občania, organizácie a podniky môžu vyjadriť svoj názor on-line do 8. marca 2018.
Konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotného trhu sú dostupné na : https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en
9. 2. 2018

CERIC-ERIC vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov.  

Svoje návrhy môžete zaslať na: https://vuo.elettra.trieste.it/ 

Termíny:

- do 1. marca, 17 hodín SEČ, predbežné hodnotenie s možnosťou zlepšenia návrhu.

- 30. marca, 17 hodín SEČ, odporúčané expertným používateľom všetkých požadovaných techník.

Viac informácií nájdete na stránke http://ceric-eric.eu/

5. 2. 2018
Pozvánka do UKB v Bratislave na výstavu a panelovú diskusiu v rámci cyklu Osobnosti slovenskej politiky, výstava potrvá do 26. 2. 2018
Pozvánka
6. 2. 2018

Dňa 24. 1. 2018 vznikol nový Fond pre regionálnu spoluprácu (špecializovaný fond v rámci EHP/Nórskych grantov) a zároveň bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie projektov.
Termín ukončenia výzvy je 1. 7. 2018, s predpokladaným začiatkom projektov od roku 2019.
Viac informácií o fonde a znenie výzvy

6. 2. 2018

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre -  JRC) oznamuje vyhlásenie nových výziev pre otvorený prístup do vedeckých laboratórií a zariadení JRC v nejadrových a jadrových oblastiach.

Termín uzávierok je 7. marec a 13. apríl 2018
Viac informácií

12. 2. 2018
12. 2. 2018

 Novinky v SR a EÚ

Logo Inovatívny čin roka
21. 2. 2018
Jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR, uzávierka prihlášok: 6. 4. 2018
Viac z tejto rubriky
Logo H2020
14. 2. 2018
Odborný seminár 19. 3. 2018 v Univerzitnej knižnici Technickej Univerzity v Košiciach
Viac z tejto rubriky
Logo Operačného programu Výskum a inovácie
13. 2. 2018
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť v živom vysielaní
 Videoarchív

 

 ‭(Skryté)‬ SK CRIS – informačný systém pre VaV

Titulka
V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  
Prejdite priamo  do  SK CRIS: www.skcris.sk  

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 ‭(Skryté)‬ CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)
Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike nájdete na stránke www.crzp.sk.


 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa konal v dňoch 6. – 12. 11. 2017

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR